อ่านหนังสืออย่างไรให้จดจำ

May 20, 2011

การอ่าน-เคยเขียนส่งนิตยสารกุลสตรี คอลัมน์สดใสวัยทีนค่ะ

การอ่าน หลักการของจิกซอว์

น้อง ๆ รู้จักจิกซอว์กันหรือเปล่าครับ   จิกซอว์ก็คือภาพต่อที่เราต้องนำภาพชิ้นเล็ก ๆ แต่ละอัน ๆ มาประกอบเข้ากันเป็นรูปภาพใหญ่ ๆ รูปหนึ่ง     หากน้อง ๆ ชอบต่อภาพต่อแบบนี้ก็จะรู้ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องมีภาพต้นแบบเสียก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อเราต่อภาพเล็ก ๆ เข้าด้วยกันแล้วผลจะออกมาเป็นเช่นไร    หากไม่มีภาพต้นแบบนี้เราคงจะต่อมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เลย     การเรียนก็เช่นกันหากเราไม่มีภาพรวมของการเรียนแล้ว   เราก็จะไม่รู้ว่าเนื้อหาแต่ละส่วนที่เราเรียนไปนั้นจะนำเราไปสู่จุดไหน    ดังนั้นในเวลาเรียนหนังสือน้อง ๆ ต้องคำนึงอยู่เสมอว่าภาพรวมของการเรียนนั้นคืออะไรเพื่อช่วยให้เราสามารถปะติดปะต่อเนื้อหาที่เรียนให้เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างไรล่ะครับ

เมื่อน้อง  ๆ  เข้าใจหลักเบื้องต้นของจิกซอว์แล้วพี่ณัฐก็จะแนะนำการนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือบ้างนะครับ    เมื่อน้องจะอ่านหนังสือนั้น  ก่อนอื่นขอให้สำรวจเรื่องที่ต้องอ่านคร่าว ๆ เสียก่อน   เริ่มจากดูชื่อหัวข้อที่เราต้องอ่านว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องทำความเข้าใจเรื่องอะไร    จากนั้นก็เปิดไปอ่านที่คำเกริ่นนำของแต่ละบทรวมถึงสรุปท้ายบทด้วยถ้ามี   การทำเช่นนี้จะทำให้เราได้รู้โดยคร่าวว่าเรื่องที่เราจะอ่านนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร   นั่นก็คือทำให้เราได้เห็นภาพรวมก่อนจะต่อจิกซอว์นั่นเองครับ

อ่านจับใจความ

ในการอ่านหนังสือเพื่อให้จดจำได้นั้นสิ่งสำคัญคือเนื้อหาสาระหรือใจความของข้อความที่อ่าน    ในหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ จะมีใจความสำคัญซึ่งมักบ่งบอกไว้ในส่วนของคำนำหนังสือนั้น    และสำหรับส่วนย่อย ๆ ลงมาก็จะมีใจความของแต่ละส่วนนั้นย่อยลงไปอีก    กล่าวคือเนื้อหาแต่ละบทก็จะมีใจความของมันเอง    และเนื้อหาแต่ละย่อหน้าก็มีใจความของมันเองเช่นกัน   ในเบื้องต้นนี้พี่ณัฐขอแนะนำว่าการที่น้อง ๆ จะสามารถอ่านแล้วจดจำเนื้อหาที่อ่านได้ดีนั้น   น้อง ๆ จะต้องเข้าใจถึงสาระหรือความหมายของใจความของแต่ละย่อหน้าให้ได้   คือเมื่อน้อง ๆ อ่านหนังสือหรือบทความใด ๆ แต่ละย่อหน้าจบแล้วก็ควรถามตัวเองว่าย่อหน้านี้มีใจความคืออะไร   หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือเขากล่าวถึึงอะไรนั่นเองครับ    การอ่านผ่าน ๆ ลอย ๆ ไปโดยไม่ได้คำนึงว่าสาระสำคัญของเนื้อหาอยู่ตรงไหนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถจำได้ดี    ดังนั้นน้องต้องหมั่นตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอ ๆ นะครับ

ฝึกฝนทักษะการอ่าน คิด เขียน

ในคราวนี้พี่ณัฐอยากขอเสนอมุมมองของการเรียนในอีกแง่หนึ่ง    นั่นก็คือการเรียนในแง่บูรณาการของทักษะนั่นเอง ครับ    คำว่าบูรณาการหมายความถึงการรวมเอาไว้ด้วยกัน   ดังนั้นมุมมองของการเรียนของเราในวันนี้ก็คือการรวมกันของทักษะด้านต่าง ๆ อันได้แก่    ทักษะด้านการฟัง    ทักษะด้านการคิด   ทักษะด้านการอ่าน   และทักษะด้านการเขียน  เป็นต้น    ทั้งนี้ก็ขึ้นกับว่าสิ่งที่เราเรียนนั้นคือเรื่องใด     ส่วนคำว่าทักษะนั้นก็คือการฝึกฝนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอครับ    ดังนั้นหากน้อง ๆ ต้องการจะประสบความสำเร็จในด้านการเรียนก็ควรจะฝึกฝนความสามารถต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การเรียนของน้องดีขึ้น    หากเป็นการเรียนหนังสือความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้ก็เช่นที่ยกมาข้างต้น     หรือหากเป็นการกีฬาหรือการดนตรีก็ยังต้องการการฝึกฝนความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นนกัน     ทีนี้น้อง ๆ ก็รู้แล้วนะครับว่าคนเก่งก็คือคนที่ฝึกฝนความสามารถของเขาอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

โดย พี่ณัฐ

ถ้าชอบก็บอกต่อเพื่อนๆ เลยจ้า:
Tags: , , ,

อีบุ๊คภาษาไทย

...

..