สึนามิที่ญี่ปุ่น เมื่อเตาปฏิกรณ์คุงปวดท้อง
NEWS / March 19, 2011

ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นและญาติผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ชมการ์ตูนความรู้น่ารักเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหล

..