GMOs

สิ่งมีชีวิตที่ถูกตัดแต่งทางพันธุกรรมด้วยการตัดยินส์จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไป ใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกอันหนึ่งซึ่งอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ วิธีการตัดแต่งทางพันธุกรรมนี้มีทั้งประโยชน์และโทษ

Homo sapiens คืออะไร

ทุกคนคงทราบแล้วว่ามนุษย์ในปัจจุบันวิวัฒนาการมาจากมนุษย์ในยุคก่อนประวัติ ศาสตร์อย่างที่บางคนอาจเคยได้ยินชื่อมนุษย์ปักกิ่ง (PEKING MAN), มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล (NEANDERTHAL MAN), มนุษย์โครมายอง(CRO-MAGNON MAN)

การถนอมดวงตาตามตำราของหมอเบสต์

วิธีนี้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ เป็นของจักษุแพทย์ชาวอเมริกันชื่อ วิลเลียม เอช เบตส์ ซึ่งวิธีปฏิบัติแบบนี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาและช่วยรักษาตาให้ดีขึ้น ได้ เรามาดูกันเลยนะคะว่าท่ารักษาดวงตาของเบตส์ทั้งหมดเจ็ดท่ามีอะไรบ้าง

..